Spracovanie osobných údajov

Odoslaním formláře súhlasíte s nasledujúcim:

SÚHLAS SO SPRACOVÁNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) spoločnosťou Celosklo.sk, IČO: 358938501, so sídlom Ružinov 7/D, Bratislava 835 02, Slovenská republika. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) spoločnosťou Celosklo.sk, IČO: 358938501, so sídlom Ružinov 7/D, Bratislava 835 02, Slovenská republika, za účelom zasielania newsletterov a iných marketingových informácií. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.